Friday, March 03, 2006
:: Thailand Election 2006 ::
นี่คืออีเมลล์ที่ผมเขียนถึงกลุ่มคนไทยที่ CMU เรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ความจริงแล้วเนื้อหาครอบคลุมถึงคนไทยที่อื่นในสหรัฐอเมริกา (และอาจจะแคนาดา?) ด้วย ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ จะคัิดลอกไปส่งต่อให้ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทมิตรสหาย เจ้ากรรมนายเวร ฯลฯ ผมก็ขออนุโมทนาด้วย :)

Subject: Thailand Election 2006
From: "Panuakdet Suwannatat"
Date: Fri, March 3, 2006 4:50 pm
To: "CMU People 2005"

Dear p' p', friends friends, nong~ nong~,

It's time for Thailand's General Election again! The date has been set to April-2, 2006. If you would like to vote, please follow the following VERY EASY steps. No matter what your political standing is, I encourage you to take these steps to exercise your right and duty under the Constitution.

[How to check your eligibility?]
- Check out http://www.khonthai.com/Election/foreign/enq/index.php
- If it says you have a right to vote abroad, you can stop here. You don't have to register again; just sit back and wait for the ballot to be mailed to you.

[Where to find the form?]
- Download the (very simple) form at http://www.thaiembdc.org/forms/regis.pdf

[How to fill the form?]
- If you live in PA, put "New York City Consulate" under item #4.
- If you live elsewhere, please consult http://www.thaiembdc.org/election/sen2006/datenlocate/usmap.html

[Where to send it to?]
- If you live in PA, mail the form to
ROYAL THAI CONSULATE GENERAL
351 East 52nd Street
New York, New York 10022
Tel. (212) 754-1770

- If you live elsewhere, please consult http://www.thaiembdc.org/election/sen2006/datenlocate/usmap.html

[What's next?]
- Wait for the ballot in the mail. It will be sent to you before the election day.
- Make your careful decision, and fill out the ballot.
- Mail it back to the Consulate ASAP.
- Hope for the best government ;)

[More information]
- Please visit: http://www.thaiembdc.org/index.htm

Distance cannot defeat true love. Don't let the long distance prevent you from performing this important constitutional duty for our beloved nation.

Regards,
- mock

P.S. I welcome all comments and questions :)

--
Panuakdet Suwannatat (Mock)
School of Computer Science
Carnegie Mellon University
Pittsburgh, Pennsylvania
my blog: http://mocksk.blogspot.com

Comments:
Mock,
I think if you recently moved, you have to file the move form ขอถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง to the embassy of your old place. And that's it. ใช่ป่าววว
 
First of all, thank p'P:) for your visit.

My understanding is that you can still use this form, but under item #4, check at "ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยขอย้ายไปใช้สิทธิ
ณ สถานทูต/สถานกงสุล ..." and I think it makes sense to mail that to the Consulate office of your new address.

To be sure, of course, you may just call the embassy and ask. I callled them once. The person taking my call was very helpful.

ืIn the official announcement, it says "หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกงสุล
(งานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร) หมายเลขโทรศัพท์ 202-298-4809 , 202-298-4797 หรือ 202-944-3600
ต่อ 810, 812, 814, 815, 816, 817".
 
http://thai-la.net/press/pr49/press5.htm

http://www.thaiconsulnewyork.com/forms/vote.pdf

Look at those deadlines carefully krab!
 
Apparently, according to the lady in DC who took my phone call said I had to file two forms to both New York and LA. The election registration one to LA and the move form to New York, despite what the official website said, and I qouted, "ต้องแจ้งต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่ตนมีชื่ออยู่ ในทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งเพื่อขอถอนชื่อของตนออกจากทะเบียนรายชื่อฯ ของสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่แห่งนั้นซึ่งสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่แห่งนั้น จะแจ้งชื่อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่นั้นให้สถานเอกอัครราชทูตหรือ สถานกงสุล ใหญ่ที่บุคคลผู้นั้นย้ายไปอยู่ในเขตการดูแลให้ทราบ และเพิ่มชื่อบุคคลนั้นใน ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ แห่งใหม่ต่อไป "

The lady who took the call was quite upset with me because I wanted to move from New York to LA and her DC office had nothing to do with it. I just asked for general cases...

How sad it is...Well, I guess she almost took off from her busy work and my call at 2pm PT put her back on her chair for another two minutes...Oh well...sorry.

Thanks everyone for helping, but it seems like we all had different ideas about how to proceed...
 
Muahahaha, we live in a bureaucratic society :P

Let's hope for the best in the next government, and so on.
 
จำ link จากเลือกตั้งคราวที่แล้วไม่ได้ เลยเข้ามาดูใหม่ :) ขอบคุณม็อคที่เขียน blog ไว้ ทำให้หาของง่ายขึ้น

thank you kub
 
Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?