Wednesday, March 01, 2006
:: petition49 - Take II ::
หลังจากที่พี่ สมศักดิ์ {นามสมมติ} ได้โพสต์คำอธิบายไว้ในคอมเมนท์ของบทความฉบับที่แล้ว ผมก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมลงชื่อกับ petition49.org หวังว่าเวลานี้คงยังไม่สายเกินไป

พี่สมศักดิ์ไ้ด้ตอบคำถามของผมทุกคำถามอย่างชัดเจน แม้จะยังไม่เปิดเผยรายชื่อของผู้ร่วมจัดทำทั้งหมด แต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญนัก เพียงแค่มีใครบางคนที่มีตัวตนและเชื่อถือได้ออกมายืนยันว่าตนเองเป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตี ผมก็ค่อนข้างพอใจ

คำอธิบายที่ว่า กลุ่มผู้จัดคือผู้ที่มีรายชื่ออันดับแรกๆ แต่ที่ไม่เปิดเผยตัวอย่างชัดเจนก็เพราะ "Revenge for actions that do not [toe the party line] such as these can be very swift in Thailand." ก็ฟังดูมีเหตุผล -- และ ...เอ่อ... ผมเองก็ควรระวังตัว (ใช่ไหม?)

ส่วนเรื่องของการยืนยันตัวตนผู้สนับสนุนด้วยอีเมลล์นั้น อาจมีปัญหาอยู่บ้าง (เช่น ผู้ส่งอาจไม่ไ้ด้ส่งจากแอดเดรสที่อ้างจริงๆ ก็ได้) แต่ก็อย่างที่พี่สมศักดิ์อธิบายว่าเวลานั้นมีน้อย จึงนำวิธีนี้มาใช้ไปก่อน อย่างน้อยก็น่าจะเชื่อถือได้บ้างในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้พี่ สมชาย {นามสมมติอีกเช่นกัน ดังที่อ้างถึงในบทความฉบับที่แล้ว} ยังได้อีเมลล์ตอบผมเป็นการส่วนตัวว่า อีเมลล์แิอดเดรสของนักศึกษาในยุโรปส่วนใหญ่นั้นมักใช้ชื่ือ-สกุลจริง เขาเพิ่งทราบว่าในอเมริกานี้ใครจะตั้งชื่ออีเมลล์ตัวเองอย่างไรก็ได้ -- ซึ่งนี่เป็นจริงสำหรับ Carnegie Mellon (อย่างเช่นผมชื่อ iammock[at]cmu.edu)

โดยสรุปแล้วหลังจากที่ได้รับการตอบรับจากพี่สมศักดิ์และพี่สมชาย ผมก็ตัดสินใจส่งอีเมลล์ฉบับนี้ออกไป:

From: Panuakdet Suwannatat <iammock[at]cmu.edu>
To: petition49[at]googlemail.com
Date: Mar 1, 2006 10:03 AM
Subject: Would like to join petition49

Hello petition49 organizers,

After learning more about your positon and the persons behind the petition, I have decided to join the list of supporters. Hopefully this is not too late.
:-)


The following is my relevant information:

name: Panuakdet Suwannatat
degree: BS in Computer Science
institution: Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA

Please sign me up as a supporter of petition49. Further, let me say that I admire and appreciate your efforts to reach out to our fellow overseas Thai students. Our love for the country, coupled with good wills and courage, comes in handy in time of crisis.

Sincerely,
- Panuakdet S.


เวลาเหลือไม่มาก (ในนั้นบอกว่า deadline คือ March-1) เพื่อนๆ สนใจมาร่วมกันไหม?

สำหรับคนที่ยังมีความคลางแคลงใจกับวิธีนี้ หรือคิดว่าำทำอย่างนี้ยังไม่เพียงพอ ผมขอเิชิญมาร่วมลงลายมือชื่อถอดถอนนายกรัฐมนตรี ร่วมกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ซึ่งผมเขียนอธิบายขั้นตอน (และเหตุผลที่ผมเข้าร่วม) ไว้ใน http://byethaksin.blogspot.com

ใครที่สงสัยว่า "เอ ท่านนายกฯ ยุบสภาไปแล้ว จะถอดถอนท่านไปทำไม" โปรดหาอ่านคำอธิบายได้ที่ เว็บไซต์เฉพาะกิจของ อมธ. http://www.tuthaprajan.org

Comments:
:) หานามสมมุติได้ซะน่ารักเชียว...

แต่อ่านๆหน้า statement บน petition49 แล้วเซ็งเนอะ... ไม่ชอบพวกที่พอเจอความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองแล้วมาอีเมล์แรงๆหาเลย...

เราเองก็ไม่ได้รับอีเมล์แบบนั้นหรอก (ก็นะ... ชื่อเราไม่ได้อยู่อันดับต้นๆนิ... :))

btw... นี่ม็อค... ขออีเมล์พี่ "สมศักดิ์" หน่อยซิ... ^^% (รับรอง... no hate mail or anything. ;))
 
Hehe.. noi, I am not very good at naming things. I haven't got a chance to name any persons myself :P 555

Anyway, due to my (voluntary) agreement with p'Somsak that I would not reveal his identity to anyone, I cannot give you his email address before I get his permission. (Even though I know you've already known who he is -- you were the one who first told me about him.)

But I can do one thing: instead of giving you his address, I gave him your email address. :D

So, maybe he'll either contact you or give me a permission to tell you his address.

By the way, if you like the names Somsak and Somchai, I wrote a few articles last July using these names. (They are, of course, different people than Somsak and Somchai here.)

:-)
 
Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?